Statystyka
06.06.2024 13:37
Osób online: 5

Kryteria punktacji na najlepszego sportowca

 

 

 

Regulamin konkursu na najlepszego sportowca

 

 

1. Cele konkursu:

·          popularyzacja sportu, kultury fizycznej w szkole i środowisku

·          zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz to lepszych wyników sportowych

·          stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej wszystkim uczniom, nie tylko tym uzdolnionym ruchowo

·         rozwijanie umiejętności sportowego rywalizowania i kibicowania

·         wyłonienie i nagrodzenie najlepszych sportowców szkoły

2. Organizatorem konkursu jest dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego.

3. Zasady konkursu:

·         we współzawodnictwie o tytuł najlepszego sportowca Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej placówki

·          punktacja prowadzona jest łącznie dla dziewcząt i chłopców

·          konkurs trwa cały rok

·          punkty przyznaje komisja konkursowa złożona z nauczycieli wychowania fizycznego

·          udział w zawodach sportowych jest punktowany w zależności od:
     *Rangi zawodów
     *Zajętego miejsca

·          zwycięstwie we współzawodnictwie o tytuł ,,Najlepszego sportowca” decyduje ilość punktów zdobytych przez ucznia w danym roku szkolnym.

4. Nagrody:
Na zakończenie roku szkolnego najlepszy uczeń oraz uczennica zostaną uhonorowani dyplomami sportowymi i nagrodami rzeczowymi.

 

 

 

ZASADY PUNKTACJI

 

I  PUNKTY ZA UCZESTNICTWO

  1- za udział w zawodach gminnych                        - 10 pkt.

  2- za udział w zawodach powiatowych                 - 15 pkt.

  3- za udział w zawodach rejonowych                    - 30 pkt.

  4- za udział w zawodach wojewódzkich                - 50 pkt.

  5- za udział w Mistrzostwach Polski                       - 100 pkt.

 

II  PUNKTY ZA ZAJĘTE MIEJSCA

  1. Gminne: I- 15 pkt., II- 14 pkt., III- 13 pkt., IV-VI- 10 pkt., VII-X- 6 pkt., XI i dalej 3 pkt.

  2. Powiatowe: I- 30 pkt., II- 25 pkt., III- 22 pkt.,IV-VI- 15 pkt. VII-X 10 pkt.,XI i dalej 8 pkt.

  3. Rejonowe : I- 50 pkt., II- 40 pkt., III- 30 pkt., IV-VI- 20 pkt., VII-X- 15 pkt., XI i dalej 10 pkt.

  4. Wojewódzkie: I- 75 pkt., II- 60 pkt., III- 50 pkt., IV-VI- 30 pkt., VII-X-20 pkt., XI i dalej 15 pkt.

   5. Mistrzostwa Polski : I-200 pkt., II- 150 pkt., III- 100 pkt., IV-VI- 80 pkt., VII-X- 60 pkt., XI i dalej 50 pkt.

 

III PUNKTY ZA USTANOWIENIE REKORDU

  1. Rekord szkoły                           - 50 pkt.

  2. Rekord powiatu                        - 75 pkt.

  3. Rekord województwa              - 100 pkt.

  4. Rekord makroregionu              - 200 pkt.

  5. Rekord Polski                           - 400 pkt.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Najlepszy sportowiec za I miejsce w punktacji końcowej otrzymuje: puchar, nagrodę i dyplom

  2. Laureaci od miejsca II-X otrzymują nagrody i dyplom

 

 


Wydrukuj tekst...
Dziennik elektroniczny
Dziennik
Jadłospis
Jadłospis
BIP
Biulety Informacji Publicznej
Kalendarz
Zobacz cały rok
.
DziennikArchiwum poprzedniej strony Gimnazjalnej
Copyright © www.sp2wolsztyn.pl 2017 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u