Statystyka
06.06.2024 13:37
Osób online: 3

Dyrektorzy

Jan Lipiński  Urodzony 23.04.1893r. w Krakowie. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, 4 klasy szkoły realnej, 4 klasy seminarium nauczycielskiego w Krakowie. Egzamin dojrzałości zdał w 1913r.
  Funkcję kierownika pełnił przed wojną p. o. od 16.11.1934 do 31.03.1938r. i kierownika od 1.04.1938 do 31.08.1939r. Po wojnie od 22.03.1945 do 31.08.1961r.
  Zaraz po wyzwoleniu organizuje szkołę i pełni funkcję kierownika do 22 marca 1945r. p. Ewa Kumoch.

 

Tadeusz Früauff
  Urodzony 7.07.1909r. we Lwowie. W latach 1916 - 22 szkoła powszechna we Lwowie. Od 1922r. uczęszcza do Seminarium Nauczycielskiego im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie. W czerwcu 1930r. zdaje maturę. Od wrzenia 1930r. obejmuje posadę samodzielnego nauczyciela w Brodach powiat Brody, gdzie pracuje na PKP jako kasjer towarowy. Od 1.09.1945r. podejmuje pracę nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej w Godziszewie, a od 1.09.1948 r. w Szkole Powszechnej w Chobienicach, gzie pełni funkcję kierownika.
  Od 1.09.1952 do 31.08.1961r. pełni funkcję zastępcy dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym, a od 1.09.1961 do 31.09.1968r. - kierownik Szkoły Podstawowej Nr 2.

 

Julian Wirt  Urodził się 9.01.1935r. w Jezierczycach Kocielnych koło Leszna. Tam kończy Szkołę Podstawową. W 1953r. Liceum Pedagogiczne w Lesznie, po czym kończy zaocznie SN. 15.08.53r. podejmuje pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1 gdzie pracuje do 31.08.1960r. Od 1.09.1960 do 31.08.1962r. jest zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2. Od 1.09.1962r. przechodzi do pracy w Wydziale Oświaty PPRN. Po dwóch latach tj. od 1.09.1964r. wraca do Szkoły Podstawowej nr 2 na stanowisko nauczyciela. W 1968r. awansuje na dyrektora tejże szkoły. Funkcję pełni do 31 sierpnia 1984r.

 

Stanisław Warguła  Urodził się 25.10.1947r. w Wolsztynie. W latach 1954 - 1961 uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wolsztynie. Po szkole podstawowej podejmuje naukę w Liceum Pedagogicznym w Sulechowie, które kończy w 1966r. Podejmuje zaoczne studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, które kończy obroną pracy magisterskiej na Wydziale Matematyczno - Fizyczno - Chemicznym w 1978r. W roku 1981 kończy podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a w 1989r. uzyskuje II stopień specjalizacji w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego podejmuje pracę w Szkole Podstawowej w Kiełpinach. Po roku przenosi się do Domu Dziecka PKP w Wolsztynie na stanowisko wychowawcy. Po 8 latach przenosi się do Szkoły Podstawowej Nr 1 gdzie uczy fizyki do 1983r. Z dniem 1.09.1983r. obejmuje funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wolsztynie, a od 1.09.1984r. obejmuje funkcję dyrektora, którą pełni do 30 czerwca 2007r.Lucyna Bobińska


    Urodziła się 10 stycznia 1966r. w Wolsztynie. Studiowała polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Następnie ukończyła Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie na AE w Katowicach. Polonistka, przez wiele lat prawa ręka pana dyrektora Stanisława Warguły. Od 2007r. niezastąpiona pani dyrektor naszego gimnazjum. Kocha poezję i teatr. Swoją pasją potrafi zarażać uczniów. Zawsze pogodna i uśmiechnięta. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, zawsze znajduje rozwiązanie trudnych sytuacji. Uczniowie szanują naszą panią dyrektor nie tylko za jej optymizm, pogodę ducha i radość z życia, ale przede wszystkim za serdeczne relacje z wychowankami.


Wydrukuj tekst...
Dziennik elektroniczny
Dziennik
Jadłospis
Jadłospis
BIP
Biulety Informacji Publicznej
Kalendarz
Zobacz cały rok
.
DziennikArchiwum poprzedniej strony Gimnazjalnej
Copyright © www.sp2wolsztyn.pl 2017 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u