Statystyka
06.06.2024 13:37
Osób online: 2

Kodeks zachowania ucznia

KODEKS  ZACHOWANIA  UCZNIA

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie

 

 1. Pamiętaj, że dorosły, to nie kolega. Uczeń kłania się nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły oraz odnosi się do nich z szacunkiem. Używa zwrotów grzecznościowych. Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy uczniowie wstają, witają się i ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
 2. Zauważ, że szkoła to nie dyskoteka i rewia mody. Strój i wygląd uczniowski ma być schludny, przyzwoity i skromny oraz stosowny do sytuacji. Uczeń nie obnaża pleców, brzucha, ud i dekoltu. Uczniowie mogą zakładać skromną, delikatną biżuterię. Makijaż i manicure uczennic jest delikatny i podkreśla naturalną urodę. Uczniowie mają włosy w kolorze naturalnym.
 3. Zwróć uwagę, że szkoła to instytucja. Uczeń nie chodzi w szkole w kurtce i nakryciu głowy, zostawia je w szatni.
 4. Ponieważ szatnia nie jest klubem, to uczniowie tam nie przesiadują. Nie zostawiają również w szatni cennych przedmiotów, szkoła nie odpowiada za zagubione i skradzione rzeczy.
 5. Bądź świadom, że szkoła to nie restauracja. Na lekcjach uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy oraz ma wyłączony telefon komórkowy. Telefon i inne urządzenia są wyłączone i schowane w torbie, w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może odwołać zakaz. Z telefonu korzysta się poza budynkiem szkoły. Jeśli uczniowie łamią ten przepis, urządzenie zostaje im odebrane i przekazane do sekretariatu. Telefon przekazywany jest następnie do rąk rodziców.
 6. Nie zapominaj, że szkoła to miejsce publiczne. Uczniowie sympatyzujący ze sobą nie manifestują swoich uczuć.
 7. Zapamiętaj, że szkoła to miejsce bezpieczne. Uczniowie nie tolerują i nie przejawiają zachowań agresywnych. Bicie, obrażanie, poniżanie i szykanowanie są zabronione. Uczniowie unikają niebezpieczeństwa, przestrzegając zakazu opuszczania terenu szkoły. Nie siadają na parapetach oraz nie „leżakują” na podłodze. Starsi uczniowie pomagają młodszym.
 8. Uświadom sobie, że szkoła nas wychowuje. Uczeń nie przeklina, nie używa wulgaryzmów i nie krzyczy, panuje nad emocjami. Jest uprzejmy wobec dorosłych i rówieśników.
 9. Bądź fit i dbaj o zdrowie oraz sprawność fizyczną. Uczniowie racjonalnie się odżywiają, nie stronią od wysiłku fizycznego oraz nie palą, nie piją, nie używają innych środków psychoaktywnych w szkole i poza nią. Nie namawiają do tego innych. E – papierosy zostają uczniom odebrane i oddane do sekretariatu, skąd odebrać je mogą tylko rodzice. Jeśli sytuacja powtórzy się trzeci raz z rzędu, sprawa zostaje zgłoszona do sądu rodzinnego.
 10. Zauważ, że szkoła to miejsce czyste. Uczniowie dbają o porządek i higienę osobistą. Nie śmiecą, nie malują i nie niszczą ścian, stołów i krzeseł, nie plują, nie dewastują mienia publicznego, szanują podręczniki, przybory oraz sprzęt szkolny.
 11. Przygotowując ubrania do szkoły, pamiętaj, że to nie miejsce na szpan i ekstrawagancję. Uczniowie nie eksponują posiadanych dóbr materialnych i nie oceniają innych na ich podstawie.
 12. Pamiętaj, że lekcje zawsze kończy nauczyciel, a nie dzwonek. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną po dzwonku, na polecenie nauczyciela. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
 13. Miej świadomość, że szkoła to nie angielski tor wyścigowy. Po korytarzach i po schodach chodzimy spokojnie, prawą stroną, nie biegamy.
 14. Każdy uczeń doskonale wie, że toaleta to nie klub. Uczniowie przebywają w toalecie tylko tyle czasu, ile jest to konieczne dla załatwienia potrzeb fizjologicznych. Nie spożywają tam posiłków.
 15. W szkole stosuj zasady dobrego wychowania. W trakcie apelu każdy uczeń ma obowiązek zająć wyznaczone przez nauczyciela miejsce. W czasie trwania uczestnicy zachowują ciszę. W dniach, w których przewidziane są uroczystości, uczniowie przychodzą na apel lub akademię w stroju galowym.
 16. Bądź punktualny, przygotowany do lekcji, korzystaj z możliwości zdobywania wiedzy. Uczeń jest świadomy tego, że nauka w szkole wymaga wytrwałości, nie zawsze przychodzi łatwo, jednak każdy wysiłek daje efekty.
 17. Nie zapominaj o usprawiedliwieniu swojej nieobecności w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Ucznia można zwolnić z lekcji jedynie za pomocą wpisu w e-dzienniku lub dzienniczku. Zwolnienie należy pokazać lub wysłać wychowawcy lub nauczycielowi, u którego dziecko się zwalnia.
 18. Pamiętaj, w przypadku nagłego złego samopoczucia ucznia może zwolnić z lekcji tylko higienistka, wychowawca lub nauczyciel uczący. Rodzic jest zobowiązany odebrać ucznia ze szkoły.
 19. Zapamiętaj, że uczeń naszej szkoły jest osobą tolerancyjną. Toleruje różne przekonanie religijne i światopoglądy, nie nęka słabszych oraz młodszych, szanuje godność i wolność każdego człowieka.
 20. Zwróć uwagę na to, że szkoła jest miejscem przestrzegania prawa. Uczeń przestrzega wszelkich regulaminów oraz nie utrwala wizerunku osoby bez jej wiedzy i zgody (zdjęcia, filmy).

 


Wydrukuj tekst...
Dziennik elektroniczny
Dziennik
Jadłospis
Jadłospis
BIP
Biulety Informacji Publicznej
Kalendarz
Zobacz cały rok
.
DziennikArchiwum poprzedniej strony Gimnazjalnej
Copyright © www.sp2wolsztyn.pl 2017 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u