Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


ŻYJMY ZDROWO!!!

  W naszej szkole troszczymy się o zdrowie w rozmaity sposób. Z nastaniem wiosny podczas długich przerw na boisku szkolnym rozbrzmiewa muzyka. Ulubionym tańcem naszych gimnazjalistów jest „Belgijka”, którą wykonujemy już kolejny sezon, ale są też inne, np. „Makarena” czy muzyka country. Taka forma spędzania czasu na przerwach jest miła, dotlenia organizm, a jednocześnie zaspokaja potrzebę ruchu i służy zdrowiu.

Od wielu lat włączamy się w rozmaite działania profilaktyczne ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyki. Realizujemy np. programy wskazane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.  W bieżącym roku szkolnym są to:

  • Program „Trzymaj formę” – którego celem jest wdrożenie wiedzy z zakresu planowania prawidłowego żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów, a także budowanie świadomości zdrowotnej ludzi młodych, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
  • Program „ Znajdź właściwe rozwiązanie” – mający na celu promowanie życia wolnego od używek, a przede wszystkim od alkoholu ( realizowany w klasach pierwszych).
  • Program profilaktyki uniwersalnej „Smaki życia – debata   o dopalaczach” – pogłębiający świadomość uczniów związaną  z ryzykiem sięgania po dopalacze. 

   Inne działania szkoły w zakresie promocji zdrowia realizowane w szkole w tym roku to:

  • Realizacja projektów edukacyjnych: Sałatkowy zawrót głowy” oraz „Aerobic – ciekawe połączenie sportu i muzyki”.
  • Liczne, pozalekcyjne  zajęcia sportowo – rekreacyjne, rozgrywki, wyjazdy, wycieczki.
  • Spotkania klas drugich z dietetyczką.
  • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców natemat: „Stop dopalaczom”.
  • Udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych i współpraca  z wolsztyńską grupą PaTPORT:

        - „Tramwaj zwany nienawiścią”

        - „ Trollololo”

        - „ Homo mutus”

        - „ Spowiedź pokoleń”.

  • Spotkania w klasach z policjantami na temat skutków i konsekwencji przemocy i cyberprzemocy.
  • Udział w akcji „Bezpieczne wakacje”.

 

                                                            pedagog szkolny:  Zofia Szaranek