Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


Dnia 17 września 2011r. odbył się I ZJAZD ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, na bazie której powstało nasze gimnazjum. To historyczne spotkanie po latach rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św., której przewodniczył ksiądz prof. dr hab. Anzelm Weiss - absolwent SP 2.Następnie goście zaczęli gromadzić się w murach starej, choć już od dawna rozbudowanej szkoły.Wszyscy otrzymali pamiątkowy znaczek oraz okolicznościową gazetę "Zjazdowa Dwója" W pięknie przygotowanej sali wspomnień oglądano liczne pamiątki - zdjęcia, kroniki, wpisywano się do kroniki.Następnie absolwenci oraz zaproszeni nauczyciele udali się do sali gimnastycznej, która w tym dniu przemieniła się w salę bankietową.

Tutaj o godz. 17:00 prowadząca konferansjerkę pani Mirosława Filipowiak rozpoczęła część oficjalną. Po wprowadzeniu historycznego sztandaru SP 2 odśpiewano hymn szkoły ( kto nie pamiętał słów, mógł spojrzeć do "Zjazdowej Dwói") i odnowiono Przyrzeczenie Absolwentów. W niejednym oku zakręciły się pierwsze łzy...

 Głos zabrała pani Lucyna Bobińska, obecna dyrektor Gimnazjum nr 1, a więc gospodarz wieczoru. Ciepłymi słowami powitała zebranych, podkreślając jednocześnie, jak wielką rolę w życiu młodego człowieka pełni szkoła. Przypomniała sylwetki kolejnych dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz podziękowała osobom przygotowującym to niezwykłe spotkanie absolwentów i pedagogów słynnej wolsztyńskiej "Dwójki". W końcu zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez państwa Beatę i Waldemara Ligmów oraz panią Mirosławę Filipowiak. Młodzi artyści zaprezentowali scenki kabaretowe oraz popularne piosenki z minionych dekad. Całość dopełniał krótki rys historyczny ilustrowany kroniką filmową. Występ młodzieży spotkał się z ogromnym uznaniem uczestników zjazdu. A potem nastał czas wspomnień, wzruszeń i wspaniałej zabawy.

Słowa uznania pod adresem organizatorów stanowiły piękne podziękowanie za wysiłek i czas poświęcony długim przygotowaniom.

 Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji

ZJAZDU ABSOLWENTÓW SP 2