Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

  

    Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Wolsztynie uczy myśleć twórczo, samodzielnie, a także praktycznie stosować zdobytą wiedzę i wykorzystywać ją każdego dnia. Dba o wychowanie dzieci i młodzieży i uwrażliwia na to, "jak być człowiekiem". W swoich działaniach szkoła nawiązuje współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

   Pedagodzy kształtują kulturę osobistą ucznia, poczucie odpowiedzialności oraz tolerancji wobec siebie i drugiego człowieka, szczególnie osób niepełnosprawnych. Uczą i wychowują w duchu patriotyzmu, tożsamości ze środowiskiem oraz poszanowaniu tradycji. Nauczyciele wyrabiają u uczniów szerokie spojrzenie na świat, z całym jego pięknem, a także zdobyczami kultury i cywilizacji, a dzięki inicjatywom naszych uczniów szkoła zmienia się na lepsze każdego roku.

 

   Realizując powyższe zadania, dążymy do celu, który obrazują pojęcia:

 

PRAWDA - DOBRO – MĄDROŚĆ- PRACOWITOŚĆ - UCZCIWOŚĆ